::: ไจยะเบงชร :::

 

ประวัติการย้อนรอยประวัติศาสตร์ พระปริตรยอดนิยมอันดับ ๑ แห่งสยามประเทศ

ที่สะเทือนพุทธจักร วงการพระเครื่องจนถึงรากแก้ว ตลอดไปตราบนิจนิรันดร์

 

 

::: วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง :::

 

๑.   เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบทอด เผยแผ่ประวัติความเป็นมาและอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ แห่งอักขระมหายันต์ และพระมหาคาถาไจยะเบงชร (ชินบัญชรล้านนา) ให้ปรากฏเกียรติคุณและศักดิ์ศรีความเป็นอันดับหนึ่งที่แรกสุดของประเทศไทย ภายหน้ามิให้ถูกปกปิด หรือเลือนหายไปจากความรู้สึกนึกคิดของสาธารณชนอย่างที่เคยเป็นมาตลอดไป

๒.  เพื่อเป็นจุลอุทเทสิกเจดีย์ สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา ตามคติโบราณนิยม

๓.  เพื่อเป็นมหามงคลอนุสรณ์ เจริญอายุวัฒน์หนึ่งศตวรรษ (๑๐๐ ปี) ของหลวงปู่ครูบาอิน อินฺโท

๔.  เพื่อสมทบทุนสร้างพระพุทธปฏิมากร กุฏิ เสนาสนะสงฆ์และถาวรวัตถุ วัดคันธาวาส (ทุ่งปุย) กิ่ง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ สถานที่จำพรรษาของหลวงปู่ครูบาอิน อินโท

๕.  เพื่อสาธารณกุศลต่างๆ

 

 

::: มวลสารสำคัญ :::

 

ด้วยเดชะบุญญาบารมีแห่งพระพุทธปริตรคาถา “ไจยะเบงชร” (ชินบัญชรล้านนา) ต้นตำหรับแรกสุดแห่งสยามประเทศ ซึ่งทรงกฤษฎาภินิหารอย่างยิ่งยวดและทรงคุณค่าอย่างพิเศษสุด ในอันที่จะได้สำเร็จเป็นพุทธานุสารณียวัตถุ ที่พึ่งพากราบไหว้สาสักการะแห่งมวลหมู่พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งแผ่นดินไปสืบชั่วกัลปาวสาน นอกจากนี้ยังมีการจารอักขระมหายันต์ “ไจยะเบงชร” ทั้งแบบย่อและแบบพิสดาร

 

ทองพระธาตุจังโก๋ นักษัตร เป็นชนวนโลหะพิเศษที่นับได้ว่ามีความสำคัญและความเป็นมหาศิริมงคลอย่างยิ่งยวดยากจะหาใดเสมอเหมือนได้ “ทองจังโก๋ นักษัตร” เป็นแผ่นโลหะสำหรับหุ้มพระธาตุเจดีย์ทางภาคเหนือ ที่ท่านครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย ซึ่งนับเป็นมหาบูรพาจารย์ ผู้สืบทอดใน “ไจยะเบงชร” หรือชินบัญชรล้านนา ต้นตำหรับล้านนาโบราณองค์สำคัญที่สุดองค์หนึ่ง ที่น้อยคนนักจักล่วงรู้ ได้ลงมือจำหลัก (จาร) อักขระเป็น “ตั๋วเมือง” พร้อมอธิษฐานจิตไว้ด้วยองค์เอง ณ. วัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน เมื่อครั้งที่ท่านยังดำรงขันธ์อยู่เมื่อกว่า ๖ ทศวรรษที่แล้ว มวลสารนี้ร่วมเททองในการสร้างพระกริ่ง พระชัยวัฒน์ และวัตถุมงคลเนื้อทองจังโก๋ ชุด “ไจยะเบงชร” ทุกรายการโดยได้รับการอนุเคราะห์จาก หนานขวัญ วิชยุทธ  พุทธิรินโน ศิษย์ครูบาคำปัน วัดหม้อคำตวง จังหวัดเชียงใหม่ สายครูบาเจ้าศรีวิชัย กรุณามอบให้ ซึ่งนับเป็นมหาสิริมงคล แก่จิตใจแห่งศรัทธาของผู้ได้ไว้สักการะบูชากราบไหว้อย่างไม่มีที่เปรียบได้อย่างแท้จริง

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีอักขระเลขยันต์แบบล้านนา ๑๐๘ พร้อมดวงประสูติ ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทองคำแท่งหนัก ๒๐ บาท สำหรับหล่อพระกริ่งเนื้อนวะโลหะพิเศษ (แก่ทอง) ชนวนเหรียญเก่า พระกริ่งแหวน และโลหะมงคลอื่นๆ อีกหลายรายการ

 

 

::: พิธีพุทธาภิเศก :::

 

วัตถุมงคลรุ่นไจยะเบงชร ผ่านการปลุกเสก ๕ ครั้ง ดังต่อไปนี้

 

ครั้งที่ ๑:  วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน  ๒๕๔๔ เวลา ๙:๓๙ น. - ในพิธีอธิษฐานจิตเทชนวนพระกริ่ง

 

 

ครั้งที่ ๒:  วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕  - ในวันประกอบพิธีเททองหล่อพระกริ่งและพระชัยวัฒน์

(ในงานวันนี้มีการแจกพระสมเด็จไจยะเบงชร)

 

 

ครั้งที่ ๓:  วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ - หลวงปู่ครูบาอิน อินฺโทอธิษฐานจิตเดี่ยว

เป็นวันเสาร์ ๕ ใหญ่ เป็นเวลา ๑ ชั่วโมงเต็ม

 รายการพิเศษ:  พระรอดหลวง (สีดำ) ไจยะเบงชร ทางนิตยสารพุทธคุณโดยคุณเนาว์ นรญาณ

จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อมอบแก่สมาชิกและผู้ซื้อนิตยสารพุทธคุณ

อธิษฐานจิตเดี่ยวโดยหลวงปู่ครูบาอิน อินฺโท เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ สองครั้ง

โดยครั้งแรก ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๙ - ๑๓.๔๕ น. และครั้งที่สองระหว่างเวลา ๑๗.๑๙ - ๑๘.๔๕ น.

 

 

ครั้งที่ ๔:  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ - อธิษฐานจิตในพิธีสืบชะตาหลวงมหามงคล ฉลองยุตม์หนึ่งศตวรรษ

          (ในงานวันนี้มีการแจกพระปิดตา และ พระหลวงพ่อเงินเนื้อไม้พยุง และ พระผงฤาษีวาสุเทพ))

 

 

ครั้งที่ ๕:  วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ - อธิษฐานจิตเดี่ยวครั้งสุดท้าย วันมาฆปุณณมีบูชา

 

 

::: หมายเหตุ :::

 

เนื่องจากวัตถุมงคลชุดนี้มีการปลุกเสกหลายครั้ง และคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีการจัดสร้างและการปลุกเสกวัตถุมงคลรุ่น “ไจยะเบงชร-พญาวัน-วิสาขะบูชา” จึงมักจะเห็นวัตถุมงคลบางชนิด (เช่นล็อคเก็ตรูปเหมือนเต็มองค์ ครึ่งองค์ และล็อคเก็ตครูบาศรีวิชัย) ถูกรวมอยู่ทั้งในรุ่น “ไจยะเบงชร” และ “ไจยะเบงชร-พญาวัน-วิสาขะบูชา” เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน จึงขอแยกวัตถุมงคลที่ซ้ำไปไว้ในรุ่น “ไจยะเบงชร-พญาวัน-วิสาขะบูชา” เพียงแห่งเดียว

พระสมเด็จไจยะเบงชร เนื้อผงเกสร ๑๐๘ และมวลสารหลากหลาย ปลุกเสกเดี่ยวโดยหลวงปู่ครูบาอิน แจกในพิธีเททองเฉพาะกรรมการ (ไม่มีให้บูชา-หมดแล้ว) วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕  เป็นแบบไม่โรยผงตะไบพระกริ่ง

พระปิดตามวลสารไม้พยุง ก้นอุดเกศาและชนวนพระกริ่ง และพระหลวงพ่อเงินมวลสารไม้พยุง แจกในงานฉลองอายุ หนึ่งศตวรรษ (ไม่มีให้บูชา) วันที่  ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕

 

::: รายการวัตถุมงคล “รุ่นไจยะเบงชร” ::::

 

วัตถุมงคล

พระกริ่ง - เนื้อทองคำ

พระกริ่ง - เนื้อเงิน

พระกริ่ง - เนื้อนวะโลหะพิเศษ แก่ทอง ผิวเดิม หลังโค้ด ๓ จุด

พระกริ่ง - เนื้อนวะโลหะพิเศษ แก่ทองกลับดำ

พระกริ่ง - เนื้อนวะโลหะธรรมดา ผิวไฟ

พระกริ่ง - เนื้อนวะโลหะ (อุดผง เกศา ชานหมาก)

พระกริ่ง - เนื้อทองจังโก๋ ผิวเดิม

พระกริ่ง - เนื้อทองจังโก๋ ปัดผิว หลังโค้ด ๒ จุด

พระชัย - เนื้อทองคำ

พระชัย - เนื้อเงิน

พระชัย - เนื้อนวะโลหะพิเศษ นำฤกษ์ แก่ทอง (กิโลกรัมละ ๕ บาท)

พระชัย - เนื้อนวะโลหะผิวไฟ นำฤกษ์

พระชัย - เนื้อทองจังโก๋ ปัดผิว สนใจเช่าบูชา Click ตรงนี้ได้เลย

พระปิดตามหาอุตม์ - เนื้อทองคำ

พระปิดตามหาอุตม์ - เนื้อเงิน

พระปิดตามหาอุตม์ - เนื้อนวะโลหะ (พิเศษ)

พระปิดตามหาอุตม์ - เนื้อนวะโลหะ (ธรรมดา)

พระปิดตามหาอุตม์ - เนื้อทองจังโก๋ ปัดผิว

เหรียญรูปเหมือน - เนื้อทองคำ

เหรียญรูปเหมือน - เนื้อเงิน

เหรียญรูปเหมือน - เนื้อนวะโลหะ

เหรียญรูปเหมือน - เนื้อตะกั่ว

เหรียญรูปเหมือน - เนื้อทองจังโก๋

เหรียญรูปเหมือน - เนื้อทองแดง

พระรอดมหาวันองค์หน้อย (ใบมะขาม) - เนื้อทองคำ โค้ด ๓ จุด

พระรอดมหาวันองค์หน้อย (ใบมะขาม) - เนื้อเงิน โค้ด ๒ จุด

พระรอดมหาวันองค์หน้อย (ใบมะขาม) - เนื้อนวะโลหะพิเศษ โค้ด ๓ จุด

พระรอดมหาวันองค์หน้อย (ใบมะขาม) - เนื้อนวะโลหะธรรมดา โค้ด ๒ จุด สนใจเช่าบูชา Click ตรงนี้ได้เลย

พระรอดมหาวันองค์หน้อย (ใบมะขาม) - เนื้อตะกั่ว โค้ด ๑ จุด

พระรอดมหาวันองค์หน้อย (ใบมะขาม) - เนื้องทองจังโก๋  โค้ด ๑ จุด

พระรอดมหาวันองค์หน้อย (ใบมะขาม) - เนื้อทองแดง โค้ด ๑ จุด

ตะกรุดยอดไจยะเบงชร - เนื้อเงิน

ตะกรุดยอดไจยะเบงชร - เนื้อทองจังโก๋

     หมายเหตุ:  ราคาและจำนวนสร้างอ้างอิงราคาตามใบจอง

     เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย:  http://krubain.awardspace.com

เข้าสู่เว็บไซต์พระเครื่องออนไลน์สยามมงคล Click ตรงนี้